+420 608 200 528 info@adakra.cz

PRŮMYSLOVÁ MAZIVA

Průmyslové Oleje

Průmyslová maziva mají důležitou úlohu při výrobě a přenosu sil a jejich snížení ztrát v pohonných ústrojích, při obráběné a tváření, při výrobě chladícího nebo stlačeného vzduchu a v mnoha adalších výrobních aplikacích. Průmyslová maziva FUCHS mohou být významným přínosem k dosažení vyšší produktivity, zvýšení efektivnosti a úspoře energie, například v hydraulických systémech, průmyslových převodovkách a v mnoha dalších aplikacích. Navíc rychle biologicky odbouratelná maziva společnosti FUCHS představují plnohodnotnou alternativu k mazivům na bázi uhlovodíků.

Plastická Maziva

Plastická maziva jsou konzistentní směsné produkty vyrobené ze základového oleje a vybraného zahušťovadla. K dosažení určitých požadovaných vlastností jsou do nich přidávána aditiva. Plastická maziva jsou konstrukčním prvkem, zejména pokud jsou používána jako celoživotní náplně maziva ve strojích. Průmyslová plastická maziva RENOLIT jsou komplexní produkty s vyváženými recepturami, které poskytují ideální technická a ekonomická řešení ve všech možných aplikacích plastických maziv v průmyslu.

Řezné Kapaliny

Dnešní moderní řezné kapaliny jsou předmětem mnoha různých požadavků. Chladící mazací kapaliny pro obráběcí operace musí být efektivní, ekonomické a nesmí obsahovat složky škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Ve výrobních  řetězcích následných po obrábění hrají rozhodující roli na míru řešené operace čištění a kompatibilní prostředky antikorozní ochrany kovů, pokud jde o spolehlivost výroby a kvalitu produktů. To je důvodem proč optimálně sladěné koncepce maziv jsou velmi důležité –  protože všechny kroky celého výrobního postupu musejí být vzaty do úvahy. S naším kompletním sortimentem maziv a mnohaletými zkušenostmi z jejich  aplikací rozumíme procesům u našich zákazníků tak, jako žádný jiný výrobce maziv.

Kalící Kapaliny

Procesní kapaliny jsou v oblasti tepelného zpracování materiálu velmi důležité, zejména jde o to, že: Požadované mikrostruktury materiálu a stupně pevnosti může býti dosaženo pouze při použití správného kalícího média. Změna charakteristiky ochlazování má přímý vliv na tvrzenou mikrostrukturu, na vlastnosti materiálu a tím také na jeho pozdější provozní nasazení. Důvěřujte partnerovi, který rozumí celému procesu tepelného zpracování kovů, který svých znalostí využívá k poradenství zákazníkům a navrhne Vám systémové řešení  – K Vašemu prospěchu.

Čistící Prostředky

Všechny materiály použité při výrobě kovových dílů, které mohou mít nepříznivý vliv na následné výrobní operace, nebo mohou narušit pozdější používání těchto dílů, musá být z jejich povrchu odstraněny. Navíc, k rozsáhlým možnostem poradenství FUCHS nabízí veškeré produkty z jediného zdraoje. Perfektně sladěné produkty, spolu s uceleným sortimentem průmyslových čistících prostředků zaručují vysokou úroveň procesní bezpečnosti vyloučením nekompatibility produktů vynikající  výkonnosti pro veškeré procesy čištění.

Maziva Pro Tváření – Produkty  pro antikorozní ochranu

Prostředky antikorozní ochrany musí být optimálně kompatibilní a sladěné s následnými operacemi ve výrobním procesu a s produkty tam používanými. Naše doporučení: Kompatibilní produkt řady ANTICORIT. Je nabízena široká škála typů ochranných filmů, od olejovitých k vazelínovým či voskovým. Pokud je požadováno, aby na povrchudílů nebyl žádný film, řešíme antikorozní ochranu naším kompletním sortimentem řady VCI, který obsahuje papíry, fólie, tablety, pěnové nosiče a mnoho dalších speciálních řešení.